Welcome to our site.

Főoldal

Sajtóközlemény

2,844 millárd forint összköltségvetésű projektet valósított meg a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

2015. december 28.-án zárul az „Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0022 azonosító számú európai uniós projekt a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben. A Kórház elmúlt 5 évének legjelentősebb fejlesztése a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében elnyert 2,844 milliárd forint támogatásból valósult meg.

A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, felmérve az ellátási területén élő lakosság egészségi állapotát és ellátási szükségleteit, valamint az elérhető kapacitásokat, az intézmény fejlesztését tartotta szükségesnek. Ennek érdekében beruházás megvalósítását határozta el 2009-ben, melynek megvalósításához a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében megjelenő „TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” elnevezésű pályázati felhívás lehetőségeit használta ki 2011-2015. évben.

A projekt általános célja volt a Kórház infrastruktúrájának fejlesztése, orvos-szakmailag egységes rendszerének kialakítása és a költséghatékony működtetés feltételeinek megteremtése, amely egyrészt javítja az intézmény által nyújtott egészségügyi szakellátásokhoz való lakossági hozzáférés esélyegyenlőségét, másrészt korszerűsíti a szolgáltatások minőségét és munkafeltételeit. Ezeket a célokat szem előtt tartva került meghatározásra a projekt legfőbb orvos-szakmai tartalma.

Az ellátás fejlesztése érdekében sikeresen megvalósított európai uniós projekt a következő fejlesztési területekre terjedt ki:

 1. Központi technológiai tömb fejlesztése
 • központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály fejlesztése;
 • központi diagnosztikai fejlesztése;
 • központi műtő fejlesztése;
 • központi betegirányító egység kialakítása;
 • központi steril eszközfejlesztése;
 1. A Központi technológiai tömbhöz kapcsolódó ellátó egységek eszközállományának fejlesztése.
 2. Energiatakarékos Új épület kialakítása, amely során az Intenzív osztályon túl az Egynapos sebészeti Osztály ágyai is saját hotel részlegbe kerültek elhelyezésre. Az Új épület földszintjén a járóbeteg szakellátók részére korszerű rendelők kerültek kiépítésre.
 3. A fenti fejlesztések kiegészítéseként intézményi szintű informatikai és infokommunikációs fejlesztés valósult meg, középpontjában a korábbi DOS alapú medikai rendszer cseréjével és az informatikai géppark megújításával. A lakossági oldalról is jelentőséggel bíró központi betegirányító rendszer a betegellátás optimális szervezését, a betegutak racionalizálását teszi lehetővé.
 4. Az intézményi villamos energia ellátást biztosító transzformátor állomás cseréje nagyobb teljesítményű berendezésre.

Az elnyert 2,559 milliárd forint európai uniós támogatás (90%) és ahhoz kapott 284,39 millió forint fenntartói hozzájárulás (10%) nélkül nem valósulhatott volna meg a fejlesztés, melynek összegzéseként megfogalmazható:

 • A projekt során felépített Új Épülettel, meglévő épületrészek felújításával, eszközbeszerzésekkel létrejött a Sürgősségi Betegellátó Osztály, Központi Műtő, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Egynapos Sebészeti Osztály egy Központi Technológiai Tömbben koncentrálódó egysége. A fejlesztés eredményként olyan struktúra jött létre, melyben a hasonló jellegű szakmák szoros egysége, együttműködése valósul meg.
 • Az Egynapos sebészeti Osztály saját hotel részlegbe került, immáron önálló szervezeti egységként, nagyobb szakmai hangsúllyal működik.
 • Az élet szerves részévé vált a fejlesztés eredményességét megtestesítő Új Épület, emberközelivé hozva és sikerré kovácsolva hazánk uniós tagságát.
 • A beruházás 4 évet és 8 hónapot felölelő sikeres megvalósítása az abban közvetlenül részt vevő személyek, szerződött partnerek, a Támogató és a Fenntartó érdeme, de legfőképpen a kórházi dolgozók és az ellátási területen élő 150 000 főnyi lakosság sikere. A kórház nem feledkezik meg az emberi tényezőről, mint az egészségügy legfontosabb szereplőjéről. A dolgozói munkabiztonságot, kiváló munkafeltételeket biztosító megújult infrastrukturális környezetben betegcentrikus ellátást kíván megvalósítani.

A 2015 decemberében befejeződő projekt megvalósulását az Európai Unió és a Magyar Állam támogatta.

A projektről bővebb információt a http://www.rethykorhazprojekt.info honlapon olvashatnak. További információ kérhető Csizmadia Katalin projektasszisztenstől. Elérhetőségei: +36 (30) 676 5634, csizmadia kukac korhaz pont rethy pont hu.

 

Dr. Becsei László
főigazgató főorvos

                                                                                             

Panorámakép

 

 

Gömbpanoráma

(lejátszáshoz QuickTime Player szükséges mely letölthető innen)

 

Mozgóképes látványterv

 

 

 

 

Tisztelt Látogató!


Vantara Gyula
polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a város egészségügyi rendszerének megújítását, az egészség megőrzését, a prevenció kiszélesítését. A tervezett beruházás a Békés megye területén élő 175.800 embert érinti. A Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet a Dél-alföldi Régió Közép-Békési térségének meghatározó, sokprofilú egészségügyi szolgáltató Intézménye. Célja területi kórházi funkciója magas színvonalú betöltése, ennek érdekében a jelenlegi pályázat lehetőségeit kihasználva a szakmai színvonal növelése, korszerű betegellátás megvalósítása, egyúttal a költséghatékony gazdálkodás feltételeinek megteremtése.


Kétmilliárd forintból korszerűsödik a kórház

Dr. Becsei László
főigazgató főorvos

A beruházás során a Központi Technológiai Tömb korszerűsítése valósul meg. Végbemegy a Sürgősségi Betegellátó Osztály, Központi Műtő, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Egynapos Sebészeti Részleg és a Központi Diagnosztika egy Központi Technológiai Tömbben történő egyesítése. Eredményként olyan struktúra jön létre, melyben a hasonló jellegű szakmák szoros egysége, együttműködése valósul meg. Az egynapos sebészeti részleg saját hotel részbe kerül, önálló szervezeti egységként működik a jövőben.